sanal mağaza
Osmaniye Mahallesi Sığıtmaç Sokak No: 5/1-2 Bakırköy / İSTANBUL +90 212 570 80 65

SARACEN

ÖZEL YEMLER > Level-Grow™ Cubes

Level-Grow™ Cubes

Düşük glisemik formüle sahip tay/kısrak yemi
• Başlangıç yemi olarak foal beslenmesi
• Anneden ayrılan taylar ve yearlinglerde vücut kondisyonunu ikili döneminde de muhafaza edilebilmesi
• Geç gelişen taylarda iskelet sisteminin sağlıklı gelişimi
• Gebelik döneminde aşırı kilo alan kısraklar için
Formüle edilmiştir

BESİN KATKI MADDELERİ
VİTAMİNLER
-
İZ ELEMENTLER
-
ZOOTEKNİK
-
ANALİZ DEĞERLERİ
-
Özellikler ve Fayfaları:
  • Düşük glisemik içeriğine sahip yem
  • Mide sağlığı ve kemik gelişimi için BMC® (Buffered Mineral Complex)
  • Daha iyi emilim için şelatlı mineraller
  • Besin maddelerinin sindirilebilirliğinin arttırılması için Vistacell Canlı Maya
  • Yüksek oranda antioksidan desteği için Doğal E Vitamini

Yapılmış olan araştırma bulguları neticesinde, taylardaki iskelet problemleri, örneğin osteokondrosis dissecans (OCD) ile yemin glisemik yapısı arasında net bir ilişki olduğu kanıtlanmıştır. Tahıl taneleri ve melas içeren, beslenme sonrası kan şekerinin ve dolayısıyla da vücudun buna verdiği tepkinin artmasına sebep olan yemler, yüksek glisemik yemler olarak adlandırılırlar. Nişasta ve şeker oranı yoğun yemlerle beslenen taylarda, beslenme sonrası artan insülin konsantrasyonu nedeniyle, normal kemik oluşumunun negatif etkilendiği bilinmektedir.
Yüksek atletik beklentiler ve yetersiz meralar sebebiyle, günümüz safkan tayları genellikle nişasta ve şekerden zengin konsantre yemlerle beslenmektedir. Bu muhtemel problemlerin nedeni tek başına kan şekerinin yükselmesi olmamakla beraber, kan şekerini düşürmek için salgılanan insülin, kondrosit (kıkırdak hücresi) olgunlaşmasına etki ederek, matriks metabolizmasını yavaşlatarak kemiğin hatalı şekilde mineralize olmasına sebep olur. OCD lezyonları, kemiklerin eklem yüzeyine bakan ucundaki kıkırdaklarda (artiküler cartilage) şekillenir. İskelet, gelişimin ilk döneminde kıkırdak formundadır ve bu kıkırdakların olgunlaşma aşamasında problem yaşanırsa, lezyon oluşumu için ortam hazırlanmış olur. Her tay aynı şekilde etkilenmemekle beraber, bazı taylar, yüksek kan şekeri ve insülin seviyelerine karşı  daha fazla hassasiyet gösterebilmektedir. Kentucky Equine Research Araştırma Merkezi tarafından 2001 yılında yapılmış olan bir bilimsel araştırmaya göre, yüksek kan şekeri ve insülin tepkisinin OCD ihtimalini arttırdığı ortaya konmuştur.
Bu çalışmada, sütten ayrılan taylarda, glisemik tepki ölçülmüş ve bu değerlerin, beslendikleri yemin glisemik indeksi ile yakın bir ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiş olmakla beraber, tayın ve hatta kısrağın canlı ağırlığı ile vücut kondüsyon skorunun da muhtemel sebepler arasında olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, tayların, yemlemeden 2-4 saat sonra düşük glisemik tepki vermesine fayda edecek yemlerle beslenmesi gerektiğini söylemek sağduyulu bir yorum olacaktır.
OCD’nin dört temel nedeni olduğu düşünülmektedir, ve problem yaşayan atlarda genellikle bunların birkaç tanesi söz konusudur:
*Genetik Yatkınlık
*Hızlı Büyüme
* Beslenme ve çevresel faktörler
* Travma, aşırı egzersiz ve yüklenme

Saracen Level-Grow’da yonca, soya fasulyesi kabuğu ve şeker pancarı (‘süper-lifler’) gibi titizlikle seçilen hammaddeler kullanılarak, sindirim sonrası olabilecek en düşük glisemik tepki amaçlanmıştır. Bilimsel araştırmaların ışığında, alternatif enerji kaynağı olarak, çözünebilir karbonhidratlar yerine yağlar ve ‘süper-lifler’ içerdiğinden, sütten kesilme dönemi sonrasında da Level-Grow™ taylar için, büyüme hızının biraz daha yavaşladığı, yearling döneminin sonuna kadar ana konsantre yem olarak kullanılabilmektedir.

Atların verdiği glisemik tepki, kullanılan yemin formülüne bağlı olarak şekillendiğinden, enerji kaynağı olarak nişasta ve şeker yerine, yağ ve lif kullanılmış olması Level-Grow™ ‘a daha ‘yumuşak’, sakin tutan bir yem özelliği de vermektedir. Büyüme hızı düşük, yaşıtlarına göre daha ‘geri kalmış’ taylarda, iskeletin sağlıklı gelişimine imkan tanıması ve aşırı kilolu gebe kısraklarda özellikle doğuma doğru, canlı ağırlık kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla da kullanılabilir.
Level-Grow™ formülünde Stamm 30® bulunmakta ve böylelikle de besin maddesi devamlılığı sağlanabilmektedir. Ayrıca içeriğinde bulunan BMC® (Buffered Mineral Complex)’nin sindirim sisteminde optimum etkinliğin sağlanabilmesi için gereken doğru pH’nın oluşturulması ve sindirim sistemi sağlığı için önemi, araştırmalarla kanıtlanmıştır. Kentucky Equine Research (KER) tarafından yapılmış olan son bilimsel çalışmalarda da BMC®nin kemik yoğunluğu ve mide sağlığı üzerine pozitif etkileri ortaya konmuştur. BMC® içeriğinde bulunan yeni kalsiyum kaynağı sayesinde kemik yoğunluğu en üst düzeye çıkmakta ve iskeletin dayanıklılığı arttırılabilmektedir.
BMC® (Buffered Mineral Complex)kalsiyum, magnezyum, bor, silikon, iyot, çinko ve manganez dahil olmak üzere biyolojik olarak kullanılabilirliği yüksek mineraller açısından zengin bir doğal mineral kaynağıdır. BMC®, Kentucky Equine Research (KER) tarafından sindirim sağlığı ve kemik gelişimi üzerindeki olumlu etkilere yönelik kapsamlı araştırmaların sonuçları nedeniyle, tüm yarış, tay ve damızlık yemlerinde de kullanılmaktadır.
BMC® ve Kemik Gelişimi
BMC® ve diğer bazı önemli vitaminlerden oluşan bir yem katkısı olan Triacton kullanılarak, idmandaki yarış atları üzerinde yapılmış olan bir araştırma sonucunda, sadece 90 gün sonunda kemik yoğunluğunda artış olduğu tespit edilmiştir. Triacton kullanımının kaval kemiği ön yüzünde (dorsal cortex) kemik yoğunluğunu 3 kat, kemik kalınlığı ve yüzeyini de 2 kat arttırdığı gözlenmiştir.